Starbreeze årsredovisning 2022

The power of
commu­nity

Detta är Starbreeze

Video games and beyond

Med flaggskeppet PAYDAY i centrum utvecklar Starbreeze en spelportfölj av starka varumärken. Våra varumärken och spel levererar värde över lång tid genom vår Games as a Service-modell och ett engagerat community.

Äger ett av de starkaste varumärkena i spelbranschen – PAYDAY.

Har marknadens största community på plattformen Steam – 8,6 miljoner medlemmar.

Direktkontakt med communityt genom medlemsplattformen Starbreeze Nebula.

Tydligt fokuserade på kärnaffären: att utveckla spel med lång livslängd för PC och konsol.

Stor erfarenhet av att skapa engagemang och utveckla innehåll över tid för våra spel.

Erfaren ledning och en växande, internationell spelutvecklings­organisation.

Stabil finansiell bas och ett positivt kassaflöde.

Återstartad förläggar­verksamhet och kommer från 2023 publicera spel som tredjeparts­förläggare.

165 anställda
i fyra länder

Nettoomsättning
per affärsområde

Nettoomsättning
per plattform

Nettoomsättning
per produktkategori

Året i korthet

Fokus på PAYDAY 3 och tredjeparts­förläggare

Fortsatt lansering av en stor mängd expansions- och innehållspaket till PAYDAY 2 – totalt 13 stycken under 2022.

Avtal med utvecklaren Walking Tree Games om att förlägga spelet The Tribe Must Survive och meddelade i och med detta att Starbreeze återvänder som tredjepartsförläggare.

Nytt projekt i egen regi startat för att utveckla ett spel med planerad lanseringunder 2025.

Vår partner PopReach genomförde en testlansering av mobilspelet PAYDAY Crime War och förbereder global lansering under 2023.

I december meddelade vi att Starbreeze expanderar genom att öppna en ny studio i Storbritannien. Den brittiska studion kommer att arbeta med två nyförvärvade IP:n och bidra i arbetet med PAYDAY 3.

I december lanserades nästa generation av vår medlemsplattform: Starbeeze Nebula.

VD-ord

En stabil plats för Starbreeze att växa från

Förutsättningarna är på plats för Starbreeze att växla upp. Vi har en beprövad affärsmodell i Games as a Service och både ett av spelvärldens största communityn och starkaste spelvarumärken. Lanseringen av högt efterlängtade PAYDAY 3 är en milstolpe i vår färdplan att växa som spelutvecklare och förläggare – och i ökad takt lansera starka spelupplevelser.

Spelmarknaden 2022

Långsiktigt stark spelmarknad

Starbreeze är ett väletablerat varumärke på den internationella spelmarknaden, vars spel spelas över hela världen. Efter flera år av kraftig tillväxt minskade marknaden något under 2022.

Värdekedjan

IP-ägare

Utvecklare

 • Utvecklar och producerar spel
 • Kan äga utvecklingsprojektet delvis eller till fullo, alternativt vara externt kontrakterade och arbeta mot fast ersättning och en royalty efter spelets lansering

Förläggare

 • Finansierar hela, eller delar av, utvecklingen
 • Kontrollerar och kvalitetssäkrar utvecklingen
 • Marknadsföring
 • Försäljning

Distributörer

 • Äger distributionskanaler och ibland plattformar där spelen spelas
 • Distribution kan ske både digitalt, genom till exempel Steam, eller genom traditionella fysiska kanaler som Amazon

3,2 miljarder spelare
globalt

Affärsmodell

Långsiktigt värdeskapande med fokus på kärnaffären

Intäktsmodellen

När vi äger ett IP och spelet har finansierats på egen hand erhåller vi alla intäkter efter avdrag för skatter och distributionskostnader. Om spelet har finansierats av tredje part kommer de att erhålla del av intäkterna i form av vinstdelning. När ett spel är baserat på ett IP som Starbreeze inte äger får även IP-ägaren en del av intäkterna. För egenfinansierade spel hanterar vi kostnader för distribution och marknadsföring. I de fall det finns en medfinansiär delas denna kostnad mellan parterna.

En plattform att växa på

PAYDAY: The Heist och PAYDAY 2 har inneburit en kommersiell framgång under mer än ett årtionde och har etablerat ett engagerat community. Spelens framgångssagor har bidragit till att vi fått möjlighet att dels vidareutveckla bolagets GaaSmodell, dels att skapa förutsättningar för en värdig uppföljare. Till skillnad från de föregående spelen kommer PAYDAY 3 lanseras samtidigt på konsol och PC, vilket innebär att än fler spelare kommer kunna dra nytta av bolagets GaaS-modell. Med PAYDAY 3 i spetsen kommer vi verka för att bibehålla positionen som ledande inom GaaS men nu även på konsolplattformarna.

En kraft att räkna med

Återkomsten som tredjepartsförläggare innebär att Starbreeze kan nå ut bredare med sitt varumärke. Med hög trovärdighet på marknaden, starka plattformar och utökad förmåga som förläggare kan vi publicera färdigutvecklade spel och därmed på ett effektivt sätt bredda spelportföljen. Efter PAYDAY 3:s lansering planeras ytterligare två egenutvecklade spel, det ena för preliminär lansering 2025 och det andra 2027. Femårsplanen innebär inte bara att vi växer med PAYDAY, utan även bortom PAYDAY, med möjlighet att etablera sig som en diversifierad spelutvecklare och förläggare på marknaden. Utvecklingen av spel ska ske med en fortsatt nära relation till spelarna genom Starbreeze Nebula och andra kanaler – med bibehållet fokus på Games as a servicemodellen.

Strategi

Starbreeze växer tillsammans med sitt community

PAYDAY 3 är en milstolpe i strategin för framtida tillväxt, att utveckla och publicera spel som skapar värden och intäktsströmmar bortom spelupplevelsen. Målet är att erbjuda mer Starbreeze, till fler spelare.

Så skapas värde bortom spelupplevelsen

Vi arbetar utifrån fyra strategiska pelare för att skapa både kort- och långsiktigt värde för bolagets intressenter.

Developing games, IP and beyond

Developing games, IP and beyond

Vi är experter på att skapa action-späckade spelupplevelser med lång livslängd för dedikerade spelare. Vår skickliga studio skapar karaktärer och berättelser som engagerar men även som skapar förutsättningar för att ta varumärket bortom spelet och skapa nya upplevelser, kundytor och därmed intäkter.

A co-creating community

A co-creating community

Att ge utrymme för ett entusiastiskt community som tydligt får bidra till spelupplevelsen är ett kraftfullt verktyg för att bygga engagemang och stärka relationen mellan spelare, spel och bolag. Idag innefattar co-creation såväl modding av spelen, streamers och influencers samt cosplay.

The place to be

The place to be

Vi vill erbjuda den bästa och mest inspirerande studion att arbeta i för spelutvecklare från hela världen. Det är Starbreeze yttersta ambition och vi når dit genom en kultur där vi jobbar som ett team. En kultur och studio där medarbetare ges möjlighet att utvecklas och som hanterar en balans mellan yrkes- och privatliv. Det är så Starbreeze bygger de bästa spelupplevelserna på lång sikt.

Games as a Service

Games as a Service

Vi ska utveckla spel som engagerar och som levererar värde även flera år efter lansering. Redan tidigt i spelutvecklingen sätts en plan för hur respektive spel ska uppdateras efter lanseringen: i vilken takt DLCs och tilläggsköp ska lanseras för att förstärka spelupplevelsen. Utöver tillägg till spelen arbetar vi aktivt för att stärka långsiktiga relationer med kunderna – för såväl PAYDAY som nya varumärken.

Så ska Starbreeze nå ut till fler

Under 2022 har arbetet fortsatt med att utveckla och färdigställa PAYDAY 3, samtidigt som vi har adderat ytterligare värden för vår spelarbas i PAYDAY 2. Med en erfaren ledning, en stabil finansiell ställning och med utökad studiokapacitet är Starbreeze välpositionerade för att under kommande år kunna bredda erbjudandet till fler speltitlar och kringprodukter från spelen. Det kommer att vara vårt fokus under de kommande åren att utveckla nya IP:n till spelmarknaden, där nästa stora IP efter PAYDAY 3 planeras att lanseras under 2025, samtidigt som ett strategiskt arbete inom förläggarverksamheten kommer medföra ett effektivt sätt att snabbt bredda spelportföljen och nå ut till fler kunder.

Roadmap

2022

Kärnfokus skapar kapacitet för tillväxt ...

 • Säkra utvecklingen av, och kvaliteten på, PAYDAY 3
 • Fortsatt intäktsgenerering av PAYDAY 2 genom DLC
 • Utveckla och implementera Starbreeze Nebula – förbättrat, multiplattforms-community
 • Utökad kapacitet inom spelproduktionen
 • Utöka IP-portföljen

2023-2024

... till en breddad IP-portfölj ...

 • Lansering av PAYDAY 3 och skapande av ett högt LTV (life-time value)
 • Nya IP:n i produktion (utvecklade, förvärvade och/eller licensierade)
 • Multi-IP-community
 • Etablera och dra nytta av partnerskap för att skapa multiplattforms­varumärken

2025 och framåt

... bygger spel, IPn och värden bortom spelupplevelsen

 • Självpublicerar spel, kontroll över hela värdekedjan
 • Flera spel på marknaden
 • Kontinuerlig intäktsgenerering från PAYDAY 3
 • Utveckling av innehåll tillsammans med communityt (co-creation)
 • Bygga franchiseavtal bortom våra spel

Tredjepartsförläggare

Starbreeze som förläggare

När vi under 2023 släpper spelet The Tribe Must Survive så signalerar det starten på en ny satsning på förläggarverksamhet. Satsningen innebär nya vägar för oss att bredda vår spelportfölj – samtidigt som innovativa spelutvecklare kan dra nytta av Starbreeze väletablerade kanaler.

Spelutvecklingsprocessen

En holistisk spelutveckling med spelupplevelsen i fokus

Starbreeze har under 2022 vidareutvecklat spelutvecklingsprocessen. En struktur och ett tillvägagångssätt har etablerats som resulterar i tydlig riktning och leverans – och i slutändan en berikande spelupplevelse för vårt community.

Ett spel blir till

Vad?

Uppstart

Starbreeze identifierar vad spelet ska vara, vilken marknadspotential som finns och hur det passar in i strategin.

Definiera

Design och planering

Spelkonceptet definieras och en tydlig plan sätts för hur spelet ska produceras, hur det ska se ut och vad det ska innehålla.

Bevisa

Första spelbara versionen

Konceptet översätts till ett roligt spel. Kvalitetsmål sätts och Starbreeze resursfördelar utefter ambitionsnivå och publikens förväntningar.

Ett spel blir till

Bygg

Färdigställa funktioner

Alla spelets nyckelaspekter fungerar och spelet kan spelas från början till slut. Starbreeze tar beslut kring utgivningsdatum.

Slutför

Färdigställt innehåll

Hela spelet kan spelas genom och allt innehåll färdigställs. Enbart buggar och finjusteringar kvarstår.

Förbättra

Fintrimning

Spelet färdigställs för att släppas till marknaden och ändringar sker bara i undantagsfall. Marknadsföringen intensifieras.

Ett spel blir till

Växa

Efter lansering

Spelet genererar omsättning och Starbreeze arbetar för att driva engagemang hos spelarna. Vidare planering för framtida DLC och förbättringar av spelupplevelsen.

Förfina

Förvaltning

Starbreeze arbetar för att spelet ska fortsätta generera omsättning och engagemang hos spelarna. 

Varumärket PAYDAY™

Starbreeze flaggskepp in i framtiden

Sedan 2011 har Starbreeze varit starkt förknippat med varumärket PAYDAY, som var året då PAYDAY: The Heist lanserades. Trots att det snart gått tio år sedan uppföljaren PAYDAY 2 lanserades så samlar varumärket ett större community än någonsin. Med PAYDAY 3 blickar vi nu mot att erbjuda en lojal spelarbas nya engagerande upplevelser och samtidigt introducera PAYDAY-universumet till en ny generation av spelare.

Som mest hade PAYDAY 2

0

unika spelare per månad under 2022

Historik

Starbreeze Nebula lanseras

I december 2022 lanserades den nya medlemsplattformen – Starbreeze Nebula – som en vidareutveckling av Starbreeze Accounts. Genom plattformen utökas funktionerna för alla Starbreeze spel.

Historik

PAYDAY Crime War

PAYDAY: Crime War är ett pågående utvecklingsprojekt av ett mobilspel i PAYDAY- serien, som licensierats till PopReach Corporation. Förväntad lansering är 2023.

PAYDAY 3

PAYDAY 3 är vårt nästa spel i PAYDAY-serien. Spelet lanseras under 2023.

Avtal med PLAION

Starbreeze och PLAION ingick ett co-publishingavtal för lansering av PAYDAY 3.

Lansering av SB Accounts

Starbreeze Accounts var ett viktigt steg i utvecklingen mot en egen spelarplattform för nuvarande och framtida spelare.

Historik

PAYDAY 2 för Switch

PAYDAY 2 för Nintendos plattform Switch lanserades i februari 2018.

PAYDAY 2 VR

Lanseringen av VR-versionen av PAYDAY 2 skedde i mars 2018 och är en del av huvudspelet på Steam.

Historik

PAYDAY 2: Crimewave Edition

PAYDAY 2: Crimewave Edition släpptes i juni 2015 i detaljhandeln och på den digitala marknaden av Starbreezes partner 505 games till konsolerna Play- Station 4 och Xbox One. Uppdateringar har gjorts vid ett antal tillfällen och går att köpa till spelet både via digital distribution på konsol och i butik.

Historik

PAYDAY 2

PAYDAY 2 lanserades i augusti 2013 för PC och juni 2015 för konsol. Det är en fartfylld co-op förstapersonsskjutare för fyra spelare. Spelarna antar återigen rollerna som Dallas, Hoxton, Wolf och Chain i det okända PAYDAY-gänget, när en ny brottsvåg härjar i staden Washington D.C. Sedan lanseringen har det släppts över 200 uppdateringar av spelet. Dessa innehåller nya heists, ny funktionalitet, ytterligare spelbara karaktärer, fler vapen, masker, dräkter och nya utmaningar.

Historik

PAYDAY: The Heist

PAYDAY: The Heist lanserades 2011 och markerade en tydlig position för varumärket omgående, med ett stadigt växande intresse för konceptet som lade grunden för utvecklingen av PAYDAY 2. Det första spelet lanserades till Playstation och även till Steam.

Community

Starbreeze Nebula – vår medlems­plattform

I slutet av 2022 uppdaterades möjligheten för spelare att fördjupa upplevelsen av vår spelportfölj. Starbreeze Nebula bygger vidare på ambitionen att skapa en stark gemenskap mellan Starbreeze och dess spelare. I slutet av mars 2023 har medlemsplattformen lockat drygt 400 000 anslutna spelare.

TheKknowley, Youtuber och PAYDAY-partner

“Efter alla dessa år växer fortfarande PAYDAY 2:s community”

Medarbetare

The place to be!

Engagemang är sprunget ur frihet, kreativitet och delaktighet. För att växa som företag är det en förutsättning att vi stödjer varje enskild medarbetare i att växa och utvecklas hos Starbreeze. Genom handling skapas kultur. På Starbreeze arbetare vi utifrån följande beteenden:

Smarter Together

Vi använder våra olika erfarenheter, kompetenser och bakgrunder för att nå bästa möjliga resultat.

Accountability

Vi är engagerade och håller oss själva och andra ansvariga för att leverera fantastiska resultat.

Learn & Develop

Vi lär oss genom våra misstag – att ge och få feedback är en del av vår dagliga rutin.

Enabling creativity

Genom nöje, passion och kreativitet utforskar vi nya idéer och möjligheter.

Filip Blom, Art Producer på Starbreeze

”Vi kan tänja på gränserna för vad som är möjligt”

Hållbarhet

En hållbar och ansvarstagande spelaktör

Som spelutvecklare har Starbreeze ett ansvar för hur deras spelprodukter och bolagets spelutveckling påverkar miljön, klimatet, människan och samhället i övrigt. Vi arbetar aktivt för att säkerställa ett ansvarsfullt förhållningssätt och agerande inom den egna verksamheten samt i värdekedjan.

Åk till toppen