BOLAGSSTYRNING

Extra Bolagsstämma 2023

Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 september 2023 kl. 13.00 på Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Inregistreringen till stämman börjar kl. 12.30.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på bolagsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Starbreeze bolagsordning.

Nedan finner du dokument relaterade till Extra Bolagsstämma 2023.

Åk till toppen