BOLAGSSTYRNING

Styrelse

Torgny Hellström

Torgny Hellström

Styrelseordförande sedan 2019

Född: 1958

Utbildning: Jur. kand, Stockholms Universitet. Executive education Thunderbird (University of Phoenix)

Huvudsaklig sysselsättning: Torgny Hellström är verksam som styrelseledamot och managementkonsult och har tidigare haft ledande positioner som Ordförande i DDM Holding AG och MagComp AB, styelseledmot i True Heading AB och Seapilot AB, inom Anoto Group, senast som VD och tidigare som COO och chefsjurist. Torgnys tidigare arbeten inkluderar även bland annat Vice President Litigation inom Ericssonkoncernen samt befattningar inom IBM Europe och IBM Nordic.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Terranet AB, Precise Biometrics AB, Drupps Group AB och Swipp AB. Styrelseledamot i ImagnineCare AB.

Innehav i bolaget: Äger direkt 500 000 B-aktier

Torgny Hellström är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Anna Lagerborg

Anna Lagerborg

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1966

Utbildning: Fil.kand. i systemvetenskap.

Huvudsaklig sysselsättning: Anna arbetar idag med executive search och affärsutveckling på Safemind, ett rekyteringsföretag specialiserat inom tech och digitalisering. Anna har en lång bakgrund av att leda tech-organisationer bland annat från NetEnt där hon varit utvecklingschef och ingått i koncernledningen och från Hemnet där hon varit CTO, tillförordnad vd och vice vd.

Andra uppdrag:

Innehav i Bolaget: Äger direkt eller indirekt 100 000 aktier av serie B.

Anna Lagerborg är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Thomas Lindgren

Thomas Lindgren

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1971

Utbildning: Dubbel Master of Science i Finance och Managerial Accounting, Stockholm School of Economics.

Huvudsaklig sysselsättning: Investerare, mentor och flertalet styrelseuppdrag. Tidigare exekutiva befattningar på Fatshark, Goodbye Kansas Game Invest och ISD. Tidgare CEO på Glorious Games (Stardoll), Gamefederation och ISD, grundare av Wanderword, TNTX, Northify och Boden Intressenter Fastighets AB.

Andra uppdrag: Styrelseordförande Wanderword, Ecobloom och Boden Intressenter Fastighets AB. Ledamot i Northify, Rahms Städ och TNTX.

Innehav i Bolaget: Äger direkt eller indirekt 400 000 aktier av serie B och 261 879 av serie A.

Thomas Lindgren är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Christine Rankin

Christine Rankin

Styrelseledamot sedan 2023

Född: 1964

Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholm Universitet

Huvudsaklig sysselsättning: Christine har tidigare varit auktoriserad revisor och delägare på PwC och har sedan 2014 haft ledande positioner på flera bolags ekonomiavdelningar, senast som CFO på Cherry AB (publ).

Andra uppdrag: Styrelseledamot och ordförande i revisionskommittén i Coinshares International Ltd, 4C Group AB (publ) samt Bonesupport AB (publ)

Innehav i Bolaget: 10 000 aktier av serie B

Christine Rankin är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Martin Walfisz

Martin Walfisz

Styrelseledamot sedan 2023

Född: 1973

Utbildning: Studier i systemvetenskap, hedersdoktor Blekinge Tekniska Högskola.

Huvudsaklig sysselsättning: 25 års erfarenhet i spelbranschen och startat ett flertal företag och föreningar, bland annat Massive Entertainment (uppköpt av Ubisoft). Han har de senaste åren främst arbetat som investerare, först inom ramen för Nordisk Games (Egmont) och numera för VC-fonden Behold Ventures. Martin har under sin karriär innehaft en mängd styrelseuppdrag, bland annat för Avalanche Studios Group, SuperMassive Games (UK), och även tidigare Starbreeze under åren 2003- 2006.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Orcatronic AB, Game Habitat, Cross Reality International AB, Malmö Grow Gaming AB och Multiscription International Aps.

Innehav i Bolaget: -

Martin Walfisz är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Ägande styrelse och ledning

Styrelsens uppgifter

Styrelsen bär det yttersta ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets verksamhet, som ska ske i bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Åk till toppen