Viktig information (1/2)

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av Starbreeze webbplats endast avsedd och tillgänglig för personer som är bosatta och befinner sig i Sverige, Danmark, Finland eller Norge samt till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk, dansk, finsk eller norsk rätt.

Åk till toppen