INVESTOR RELATIONS

Rapporter & presen­tationer

2024

Ladda ner rapport Pressrelease Presentation Webcast
Delårsrapport Q1 2024
Årsredovisning 2023
Årsredovisning 2023 ESEF (.zip-fil)
Bokslutskommuniké 2023

2023

Ladda ner rapport Pressrelease Presentation Webcast
Delårsrapport Q3 2023
Delårsrapport Q2 2023
Delårsrapport Q1 2023
Årsredovisning 2022
Årsredovisning ESEF (Zip-fil)
Bokslutskommuniké 2022

2022

Ladda ner rapport Pressrelease Presentation Webcast
Delårsrapport Q3 2022
Delårsrapport Q2 2022
Delårsrapport Q1 2022
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2021 ESEF
Ersättningsrapport 2021
Hållbarhetsrapport 2021
Bokslutskommuniké 2021

2021

Ladda ner rapport Pressrelease Presentation Webcast
Starbreeze Delårsrapport Q3 2021
Starbreeze Delårsrapport Q2 2021
Starbreeze Delårsrapport Q1 2021
Starbreeze Årsredovisning 2020
Starbreeze Hållbarhetsrapport 2020
Starbreeze Ersättningsrapport 2020
Starbreeze Delårsrapport Q4 2020

2020

Ladda ner rapport Pressrelease Presentation Webcast
Starbreeze Delårsrapport Q3 2020
Starbreeze Delårsrapport Q2 2020
Starbreeze Delårsrapport Q1 2020
Starbreeze Årsredovisning 2019
Starbreeze hållbarhetsrapport 2019
Starbreeze bokslutskommunike Q4 2019

2019

Ladda ner rapport Pressrelease Presentation Webcast
Starbreeze Delårsrapport Q3 2019
Starbreeze Delårsrapport Q2 2019
Starbreeze årsredovisning 2018
Starbreeze Delårsrapport Q1 2019
Starbreeze Bokslutskommuniké Q4 2018

2018

Ladda ner rapport Pressrelease Presentation Webcast
Starbreeze Delårsrapport Q3 2018
Starbreeze Delårsrapport Q2 2018
Starbreeze Delårsrapport Q1 2018
Starbreeze Årsredovisning 2017
Starbreeze Bokslutskommuniké Q4 2017

2017

Ladda ner rapport Pressrelease Presentation Webcast
Starbreeze Delårsrapport Q3 2017
Starbreeze Delårsrapport Q2 2017
Starbreeze Årsredovisning 2016
Starbreeze Delårsrapport Q1 2017
Starbreeze Bokslutskommuniké 2016

2016

Ladda ner rapport Pressrelease Presentation Webcast
Starbreeze Delårsrapport Q3 2016
Starbreeze Delårsrapport Q2 2016
Starbreeze Delårsrapport Q1 2016
Starbreeze Årsredovisning 2015-2016

2015

Ladda ner rapport Pressrelease Presentation Webcast
Starbreeze Delårsrapport Q1 2015-2016
Starbreeze Årsredovisning 2014/2015
Starbreeze Bokslutskommuniké 2014-2015
Starbreeze Delårsrapport Q3 2014-2015
Starbreeze Delårsrapport Q2 2014-2015
Starbreeze Delårsrapport Q2 2015-2016

2014

Ladda ner rapport Pressrelease Presentation Webcast
Starbreeze Delårsrapport Q1 2014-2015
Starbreeze Bokslutskommuniké 2013-2014
Starbreeze Årsredovisning 2013-2014
Starbreeze Delårsrapport Q3 2013-2014
Starbreeze Delårsrapport Q2 2013-2014

2013

Ladda ner rapport Pressrelease Presentation Webcast
Starbreeze Delårsrapport Q1 2013-2014
Starbreeze Årsredovisning 2013-2014
Starbreeze Bokslutskommuniké 2012-2013
Starbreeze Delårsrapport Q3 2012-2013
Starbreeze Delårsrapport Q2 2012-2013

2012

Ladda ner rapport Pressrelease Presentation Webcast
Starbreeze Delårsrapport Q1 2012-2013
Starbreeze Årsredovisning 2011-2012
Starbreeze Bokslutskommuniké 2011-2012
Starbreeze Delårsrapport Q3 2011-2012
Starbreeze Delårsrapport Q2 2011-2012

2011

Ladda ner rapport Pressrelease Presentation Webcast
Starbreeze Delårsrapport Q1 2011-2012
Starbreeze Årsredovisning 2010-2011
Starbreeze Bokslutskommuniké 2010-2011
Starbreeze Delårsrapport Q3 2010-2011
Starbreeze Delårsrapport Q2 2010-2011

2010

Ladda ner rapport Pressrelease Presentation Webcast
Starbreeze Delårsrapport Q1 2010-2011
Starbreeze Årsredovisning 2009-2010
Starbreeze Bokslutskommuniké 2009-2010
Starbreeze Delårsrapport Q3 2009-2010
Starbreeze Delårsrapport Q2 2009-2010

2009

Ladda ner rapport Pressrelease Presentation Webcast
Starbreeze Delårsrapport Q1 2009-2010
Starbreeze Årsredovisning 2008-2009

2008

Ladda ner rapport Pressrelease Presentation Webcast
Starbreeze Årsredovisning 2007-2008

2007

Ladda ner rapport Pressrelease Presentation Webcast
Starbreeze Årsredovisning 2006-2007

2006

Ladda ner rapport Pressrelease Presentation Webcast
Starbreeze Årsredovisning 2005-2006

2005

Ladda ner rapport Pressrelease Presentation Webcast
Starbreeze Årsredovisning 2004-2005

2004

Ladda ner rapport Pressrelease Presentation Webcast
Starbreeze Årsredovisning 2003-2004

2003

Ladda ner rapport Pressrelease Presentation Webcast
Starbreeze Årsredovisning 2002-2003

2002

Ladda ner rapport Pressrelease Presentation Webcast
Starbreeze Årsredovisning 2001-2002

2001

Ladda ner rapport Pressrelease Presentation Webcast
Starbreeze Årsredovisning 2000-2001

2000

Ladda ner rapport Pressrelease Presentation Webcast
Starbreeze Årsredovisning 1999-2000
Åk till toppen