OM OSS

Marknads­översikt

Den globala spelarbasen, inkluderat konsol-, PC- och mobilspel uppskattas till nästan 3,2 miljarder spelare som tillsammans spenderar nästan 200 miljarder dollar per år.

Storlek och tillväxt

Den globala spelmarknaden växte med 32 procent mellan 2019 och 2021 och omsatte 192,7 miljarder USD under 2021. Den globala omsättningen dämpades något under 2022, i och med återgången från pandemin och ett osäkert makroekonomiskt läge som inneburit störningar i leveranskedjor. Omsättning från PC-spel ökar något, medan konsolspel och mobilspel ser en viss nedgång. Att marknaden för PC-spel ligger stabil förklaras med att plattformens starkaste titlar sett till omsättning i regel funnits i flera år på marknaden, medan marknaden för konsolspel är mer beroende av nylanserade spel och påverkan från försenade lanseringar blir därmed mer kännbar för konsolmarknaden.

Segment

Historiskt sett har spelsegmenten varit tydligt åtskilda från varandra, men i och med framsteg inom plattformsoberoende spelande (cross- platform), abonnemang och olika franchiseavtal som binder samman segmenten har gränserna för spelandet mellan plattformar långsamt kommit att suddas ut. Cross-platform har blivit en allt viktigare faktor vid spelutgivning. Nylanserade spel som i stor utsträckning spelas online innehåller numera cross-platform-funktioner i någon utsträckning.

Segment

Konsolspel

Konsolspel spelas på en stationär eller handhållen konsol, som är specifikt utvecklad för att spela spel på. Konsolspel distribueras både online via digital nedladdning och i fysisk butik. Spel utvecklade till konsoler har normalt större produktionsbudget och längre produktionstid jämfört med mobilspel, och är i högre grad än mobilspel utformade för längre stunders spelande.

PC-spel

PC-spel innefattar alla spel som kan spelas på en PC (persondator). Den digitala försäljningen växer långsiktigt stadigt inom segmentet, på plattformar som Steam och Epic Games Store, samtidigt som nya distributionsformer baserade på streamingteknologi tilldrar sig ett allt större intresse.

Mobilspel

Mobilspel spelas på en mobil enhet, exempelvis smart mobiltelefon eller surfplatta. Spelen är ofta designade för kortare spelsessioner än för PC- och konsolspel. Därmed krävs generellt lägre utvecklingsbudget och kortare produktionstid för mobilspel än för spel utvecklade till PC och konsol. Marknaden för mobilspel bygger uteslutande på digital distribution via plattformar som till exempel App Store och Google Play.

Intäkts­modeller

Intäktsmodellerna varierar kraftigt inom branschen. Framför allt skiljer sig ofta intäktsmodellerna hos mobilspel från de hos PC- och konsolspel, men även bland PC- och konsolspel kan det variera stort.

Åk till toppen