OM OSS

Intäkts­modeller

Intäktsmodellerna varierar kraftigt inom branschen. Framför allt skiljer sig ofta intäktsmodellerna hos mobilspel från de hos PC- och konsolspel, men även bland PC- och konsolspel kan det variera stort. Nedan beskrivs ett urval av de viktigaste intäktsmodellerna.

Engångsförsäljning

De flesta spel till PC och konsol säljs med intäktsmodellen engångsförsäljning. Genom modellen kommer en majoritet av intäkterna i närtid efter spelsläppet, generellt inom ett år. Många spel som säljs med modellen, framför allt singleplayer-spel, har en begränsad spelutveckling och DLC-support efter släpp.

Games as a Service (Gaas)

GaaS inkluderar spel som, i motsats till engångsförsäljning, generar en lång eller kontinuerlig intäktsström. Det handlar endera om prenumerations- eller streamingmodeller som förutsätter digital distribution och där spelaren får betala en månadsavgift för ett enskilt spel eller plattform. Det kan också handla om tilläggsköp (DLC) som adderar ytterligare innehåll i ett spel utöver det som användaren fått tillgång till när spelet initialt köptes.

Free-to-play

Free-to-play är ett samlingsnamn för spel där hela eller en betydande del av spelet är gratis för spelaren. Spelens intäkter grundar sig i stället på tillläggsköp eller köp av valuta eller annat innehåll inne i spelet, som exempelvis annonsintäkter. Spelen kan också generera intäkter från annonser i spelet. Free-to-play är vanligt bland mobilspel, men förekommer även bland konsol- och PC-spel. Free-to-play kräver en återkommande kundbas (retention) för att spelet ska generera intäkter – därför krävs ofta höga löpande investeringar i marknadsföring och kampanjer.

Värdekedjan

Spelutvecklingens består av ett antal moment och aktiviteter som bidrar till värdeskapande i slutprodukten. Det inkluderar aktiviteter från IP-ägare, utvecklare, förläggare och återförsäljare.

Åk till toppen