MARKNADSÖVERSIKT

Värde­kedjan

Spelutvecklingens består av ett antal moment och aktiviteter som bidrar till värdeskapande i slutprodukten. Det inkluderar aktiviteter från IP-ägare, utvecklare, förläggare och återförsäljare.

Utvecklare

Utvecklare arbetar direkt med att skapa och utveckla spel. Spelutvecklingsteamens sammansättning och storlek varierar kraftigt beroende på vilken typ av spel de arbetar med. Teamen kan bestå av allt från några få individer upp till flera tusen utvecklare. Spelutvecklare som arbetar på uppdrag åt någon annan utför vad som kallas “work for hire”, vilket ger stabilitet som affärsmodell men oftast utan en större monetär uppsida. Att arbeta med ett eget IP, eller på ett projekt där man delfinansierar projektet, ger en bättre uppsida men ökar risken. En utmaning för spelbranschen generellt är brist och konkurrens om arbetskraft.

Ägare av immateriella rättigheter (IP-ägare)

IP-ägare är aktörer som äger den immateriella rättigheten till ett varumärke som används i spel. IP-ägare kan vara spelutvecklare som själva äger rättigheterna till egenutvecklade spel, men också förläggare som förvärvat en portfölj av varumärken. Det kan också handla om upphovsrättshavare till film- eller boktitlar som spel baseras på. Immateriella rättigheter kan handlas med inom spelbranschen och det är inte ovanligt att en spelutvecklare förvärvar rättigheten till en titel från exempelvis verkets upphovsrättshavare. Under senare år har även underhållningsbranschen visat på ett ökat intresse av att köpa IP:n från spelvärlden att utveckla från.

Förläggare

Förläggarens roll i att publicera ett spel kan variera mellan varje enskild publicering. Det kan inkludera att finansiera spelutvecklingen, övervaka och kvalitetskontrollera produktionen, anpassa produkten och framför allt distribuera och marknadsföra spelet till återförsäljare och slutkund. Förläggaren äger ofta spelets IP samtidigt som utveckling och produktion genomförs av oberoende utvecklare, alternativt av förläggarens interna utvecklare. I enskilda fall kan också utvecklaren i fråga äga rättigheterna till spelet och därmed bidrar förläggaren framför allt med marknadsföring och distribution.

Återförsäljare

Återförsäljaren är den sista aktören i värdekedjan innan ett spel når slutkonsumenten. Återförsäljaren, eller distributören, äger de kanaler som spe- len säljs via och/eller de plattformar som spelen spelas på. Återförsäljare kan vara fysiska och/eller digitala. Spelen säljs via traditionella återför- säljare, som Walmart, Amazon eller Gamestop, men majoriteten säljs idag via digitala kanaler såsom Steam, Epic Store, App Store, Google Play samt Sonys och Microsofts plattformar för konsolspel.

Starbreezes roll i värdekedjan

Vi finns idag närvarande i flera led i värdekedjan i egenskap av ägare, förläggare och IP-ägare. Idag säljs och distribueras spelen främst digitalt, där Steam är den mest betydelsefulla plattformen. På lång sikt är målet att ta en än starkare position över värdekedjan och att kunna självpublicera spel i samma storlek som PAYDAY 3, eller större. I arbetet mot den ambitionen spelar plattformen Starbreeze Nebula en viktig roll. För att begränsa risk så undersöks möjligheterna att bygga en portfölj av spel som innehåller även licensierade IP:n.

Spel­utvecklings­processen

En holistisk spelutveckling med upplevelsen i fokus.

Åk till toppen