OM OSS

Strategi

Vi ska utveckla och förlägga spel som skapar värde och intäktsströmmar bortom spelupplevelsen – och erbjuda mer Starbreeze, till fler spelare.

Starbreeze resa att utveckla underhållningsvarumärken har bara börjat. Vår strategi framåt har fortsatt sin tyngdpunkt i att utveckla spel som skapar värden – och intäktsströmmar – bortom spelupplevelsen.

Vi har en framgångsrik historik av att utveckla spel med starka varumärken i nära relation med spelarbasen. Snart tio år efter lanseringen av PAYDAY 2 är spelaraktiviteten fortsatt på rekordnivåer och spelet generar stabila kassaflöden. Med den kommande lanseringen av PAYDAY 3 står vi redo att ta nästa steg för att skapa värden som sträcker sig bortom spelupplevelsen. Ett arbete som fortsatt kommer att grundas på att bygga långsiktigt med starkt spelarengagemang genom att i nära interaktion med spelarna kontinuerligt leverera nytt innehåll av hög kvalitet, samt att möjliggöra samskapande.

Fyra pelare för framgång

Vi arbetar utifrån fyra strategiska pelare för att skapa både kort- och långsiktigt värde för bolagets intressenter.

Developing games, IP and beyond

Developing games, IP and beyond

Vi är experter på att skapa action-späckade spelupplevelser med lång livslängd för dedikerade spelare. Vår skickliga studio skapar karaktärer och berättelser som engagerar men även som skapar förutsättningar för att ta varumärket bortom spelet och skapa nya upplevelser, kundytor och därmed intäkter.

A co-creating community

A co-creating community

Att ge utrymme för ett entusiastiskt community som tydligt får bidra till spelupplevelsen är ett kraftfullt verktyg för att bygga engagemang och stärka relationen mellan spelare, spel och bolag. Idag innefattar co-creation såväl modding av spelen, streamers och influencers samt cosplay.

The place to be

The place to be

Vi vill erbjuda den bästa och mest inspirerande studion att arbeta i för spelutvecklare från hela världen. Det är Starbreeze yttersta ambition och vi når dit genom en kultur där vi jobbar som ett team. En kultur och studio där medarbetare ges möjlighet att utvecklas och som hanterar en balans mellan yrkes- och privatliv. Det är så Starbreeze bygger de bästa spelupplevelserna på lång sikt.

Games-as-a-Service

Games-as-a-Service

Vi ska utveckla spel som engagerar och som levererar värde även flera år efter lansering. Redan tidigt i spelutvecklingen sätts en plan för hur respektive spel ska uppdateras efter lanseringen: i vilken takt DLCs och tilläggsköp ska lanseras för att förstärka spelupplevelsen. Utöver tillägg till spelen arbetar vi aktivt för att stärka långsiktiga relationer med kunderna – för såväl PAYDAY som nya varumärken.

Roadmap

2022

Kärnfokus skapar kapacitet för tillväxt...

 • Säkra utvecklingen av, och kvaliteten på, PAYDAY 3
 • Fortsatt intäktsgenerering av PAYDAY 2 genom DLC
 • Utveckla och implementera Starbreeze Nebula – förbättrat, multiplattforms- community
 • Utökad kapacitet inom spelproduktionen
 • Utöka IP-portföljen

2023-2024

... till en breddad IP-portfölj ...

 • Lansering av PAYDAY 3 under 2023 och skapande av ett högt LTV (life-time value)
 • Nya IP:n i produktion (utvecklade, förvärvade och/eller licensierade)
 • Multi-IP-community
 • Etablera och dra nytta av partnerskap för att skapa multiplattformsvarumärken

2025 och framåt

... bygger spel, IPn och värden bortom spelupplevelsen

 • Självpublicerar spel, kontroll över hela värdekedjan
 • Flera spel på marknaden
 • Kontinuerlig intäktsgenerering från PAYDAY 3
 • Utveckling av innehåll tillsammans med communityt (co-creation)
 • Bygga franchiseavtal bortom våra spel

Starbreeze Nebula

I slutet av 2022 uppdaterades möjligheten för spelare att fördjupa upplevelsen av vår spelportfölj. Starbreeze Nebula bygger vidare på ambitionen att skapa en stark gemenskap mellan Starbreeze och dess spelare.

Åk till toppen