PRESS

Press­meddelan­den

Pressmeddelanden från Starbreeze

2024

Starbreeze AB (publ) Bokslutskommuniké 2023

"Starbreeze står starkt, med en stabil kassa och en balansräkning i stort sett fri från skulder. Vårt största fokus nu och framåt är PAYDAY 3."

2024-02-15 06:45:00

Regulatoriskt

Inbjudan till investerarpresentation – bokslutskommuniké 2023

Starbreeze AB kommer att offentliggöra sin bokslutskommuniké 2023 torsdagen den 15 februari kl. 06.45. Samma dag håller bolaget en webbsänd investerarpresentation kl. 10.00.

2024-02-08 14:45:00

Jürgen Goeldner föreslås som ny ordförande för Starbreeze

Pressmeddelande från Valberedningen i Starbreeze. Valberedningen i Starbreeze föreslår att Jürgen Goeldner utses till ny ordförande i styrelsen vid årsstämman i maj 2024. Som tidigare kommunicerats har Starbreeze nuvarande styrelseordförande Torgny Hellström avböjt omval.

2024-01-10 10:00:00

Regulatoriskt

Starbreeze AB meddelar förändringar i koncernledningen för att ytterligare stärka strategiskt och kommersiellt fokus

Som ett led i att accelerera Starbreeze antagna strategi för långsiktig tillväxt har bolaget anställt Egil Strunke som Chief Strategy Officer (CSO), att ingå i bolagets koncernledning och rapportera direkt till VD Tobias Sjögren. Egil Strunke kommer närmast från egna verksamheten Strunke Games och h...

2024-01-09 10:00:00

Regulatoriskt

2023

Förändring i antal aktier och röster i Starbreeze AB

I enlighet med Starbreeze bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktier av serie B. Syftet med omvandlingsprogrammet är att på sikt endast ha ett utgivet aktieslag i serie B. En sådan omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget, men påverka...

2023-12-29 14:30:00

Regulatoriskt

Starbreeze utvecklar och publicerar spel baserat på Dungeons & Dragons® IP

Starbreeze Entertainment meddelar idag att man har licensierat världens främsta rollspel – Dungeons & Dragons® – för användning i det kommande spelet Projekt Baxter. Starbreeze licensierar varumärket från Wizards of the Coast, varumärkesinnehavaren av Dungeons & Dragons® och ett dotterbolag ...

2023-12-04 16:00:00

Starbreeze AB (publ) delårsrapport juli-september 2023

PAYDAY™ 3 lanserat och har nått recoup

2023-11-16 06:45:00

Regulatoriskt

Starbreeze styrelseordförande Torgny Hellström avböjer omval

Torgny Hellström har meddelat att han inte står till förfogande för omval som styrelseordförande i Starbreeze AB vid nästa årsstämma som planeras till den 15 maj 2024.

2023-11-10 08:00:00

Regulatoriskt

Inbjudan till investerarpresentation – tredje kvartalet 2023

Starbreeze AB kommer att offentliggöra sin kvartalsrapport för tredje kvartalet 2023 torsdagen den 16 november kl. 06.45. Samma dag håller bolaget en webbsänd investerarpresentation kl. 10.00.

2023-11-09 15:15:00

Förändring i antal aktier och röster i Starbreeze AB

I enlighet med Starbreeze bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktier av serie B. Syftet med omvandlingsprogrammet är att på sikt endast ha ett utgivet aktieslag i serie B. En sådan omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget, men påverka...

2023-11-01 09:30:00

Regulatoriskt

Åk till toppen