Pressmeddelande

Förändring i antal aktier och röster i Starbreeze AB

31 maj 2023 14:30

I enlighet med Starbreeze bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktier av serie B. En sådan omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att månadsvis offentliggöra uppgifter om eventuella ändringar.

Under innevarande månad har, på aktieägares begäran, 22 386 aktier av serie A omvandlats till samma antal aktier av serie B. Det totala antalet röster i Starbreeze uppgår därefter till 2 203 185 174.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget efter omvandlingen uppgår till 724 609 266 aktier, varav 164 286 212 A-aktier och 560 323 054 B-aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Juhl, CFO
Tel: +46(0)8-209 229, email: ir@starbreeze.com

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2023 kl. 14.30 CEST.

Om Starbreeze
Starbreeze är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av PC och konsolspel till en global marknad, med studios i Stockholm, Barcelona, Paris och London. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY™ i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök www.starbreeze.com.

Åk till toppen