Pressmeddelande

Starbreeze AB (publ) delårsrapport juli-september 2023

16 november 2023 06:45

PAYDAY™ 3 lanserat och har nått recoup

Tredje kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 494,4 MSEK (38,7).
  PAYDAY 2 stod för 51,6 MSEK (36,1).
 • PAYDAY 3 stod för 440,8 MSEK, varav;
  • 193,7 MSEK intäktsdelning efter avtalsparternas löpande kostnader och Starbreeze vidarefakturerade löpande kostnader samt,
  • 247,1 MSEK hänförlig intäktsförd redovisad skuld avseende spelfinansiering, då Starbreeze åtagande avseende basspelet anses fullgjord. Denna del har ingen kassaflödeseffekt i kvartalet.
 • EBITDA* uppgick till 441,8 MSEK (24,4).
 • Av- och nedskrivningar uppgick till 142,0 MSEK (15,4).
 • Resultat före skatt uppgick till 299,8 MSEK (-7,5).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,21 SEK (-0,01).

Perioden januari-september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 564,3 MSEK (94,0). PAYDAY 3 stod för 440,8 MSEK.
 • EBITDA* uppgick till 460,0 MSEK (47,0).
 • Av- och nedskrivningar uppgick till 174,7 MSEK (44,6).
 • Resultat före skatt uppgick till 299,2 MSEK (-42,1).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,31 SEK (-0,06).
 • Likvida medel uppgick till 312,9 MSEK (119,6).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 • Den 19 juli påkallade Digital Bros konvertering av sitt konvertibellån om 215 MSEK, till en konverteringskurs om SEK 1,45.
 • Den 10 augusti tillkännagavs att Starbreeze förlägger spelet ”Roboquest”, utvecklat av RyseUp Studios, som lanserades i version 1.0 den 7 november 2023
 • Den 21 september lanserades PAYDAY 3 globalt, Starbreeze tjänat in den investering som gjorts i spelet fram till lansering per den 30 september.
 • Den 27 september valdes Jon Gillard och Juergen Goeldner till nya styrelseledamöter vid en extra bolagsstämma.
 • Den 26 oktober lanserades ”Turtle vs Turtle”, en bana i spelet Fortnite, utvecklat av Torus Games.
 • Den 3 november tillkännagavs att Starbreeze förlägger spelet ”GodsTV”, utvecklat av Melbot Studios, för lansering under 2026.
 • Den 10 november meddelade styrelsens ordförande Torgny Hellström att han avböjer omval inför Årsstämma 2024.

VD-kommentar

PAYDAY™ 3 lanserat och har nått recoup

Den 21 september lanserades äntligen PAYDAY 3, en milstolpe för Starbreeze som bolag och en anledning att både fira och för teamet att känna stolthet. Såväl intresse som initial försäljning översteg våra förväntningar, det märktes att många har väntat länge på att få spela PAYDAY 3. Det blev dessvärre snabbt tydligt att den infrastruktur som spelet vilar på inte höll – detta trots omfattande både interna och externa tester som genomförts fram till lansering. Konsekvensen är att försäljningen efter perioden är något lägre, men vi är övertygade om att det vi har framför oss kommer öka försäljningen över tid. Jag har själv ofta sagt att “du är aldrig bättre än ditt nästa spel”, och händelserna i september och oktober ger förstås skäl till omfattande analys, utredning och handling. Teamets fokus är, och kommer fortsätta vara, att bygga PAYDAY 3 enligt plan och reparera det kortsiktiga förtroendetapp som lanseringen innebar. Att PAYDAY 3 redan per den sista september, baserat på preliminär total intäkt, tjänat in den investering Starbreeze gjort i spelet upp till lansering (recoup) visar både på styrkan i varumärket och förtroendet från våra spelare. Det är en av våra viktigaste uppgifter att vårda och förvalta dessa. Vi har en tydlig vision för vad PAYDAY 3 ska bli med vår Games as a Service-modell, så vi fortsätter med vår plan där målet alltid är att leverera maximalt värde för våra spelare över tid, och resultat för Starbreeze.

RESULTAT & STÄLLNING

Starbreeze nettoomsättning uppgick till närmare en halv miljard kronor under kvartalet, varav PAYDAY 3 stod för 441 miljoner kronor. Omsättningen inkluderar digital och fysisk försäljning på Steam, Xbox X|S, Playstation 5, Epic Games Store, initiala engångsintäkter från plattformsägare samt en redovisningsteknisk vändning av upptagen skuld för spelfinansiering. PAYDAY 2s försäljning uppgick till 51,6 miljoner kronor, vilket inkluderar försäljning via Steam och Epic Games Store samt engångsintäkter från plattformsägare. I juli amorterades planenligt den skuld Starbreeze haft till en ägare, och senare under sommaren konverterades även det konvertibellån som varit utställt till samma ägare, till en aktiekurs om 1,45 kr. Sammantaget minskade genom det Starbreeze skuldsättning med 380 miljoner kronor. Vi har nu en begränsad skuldsättning, och 313 miljoner kronor i kassan vid kvartalets slut.

PAYDAY 3

Med lanseringen genomförd går PAYDAY 3 nu in i nästa fas; live-service. Det innebär att teamet fokuserar på fortsatt utveckling av både nya funktioner såväl som förbättringar efterfrågade av våra spelare, och frekventa leveranser av nytt innehåll. Vi vet vilken potential vi har inom vårt befintliga PAYDAY-community och det är vårt jobb att leverera en produkt som attraherar såväl nya spelare som våra PAYDAY 2-spelare. I november lanseras två nya gratis heists till PAYDAY 3. Det är två community-favoriter som fräschats upp och anpassats för att dra nytta av möjligheterna i PAYDAY 3. Tillsammans kommer också nya animationer, vapen, masker och en uppsjö av förbättringar baserat på feedback från våra spelare. Produktionen av kommande års innehåll är redan igång, där våra redan kommunicerade fyra DLCs bara är en delmängd av vad vi planerar att släppa.

PROJEKT ”BAXTER”

När vi nu skalar upp utvecklingsteamet för Baxter, med i första hand medarbetare som tidigare arbetat med utveckling av basspelet PAYDAY 3, så säkerställer vi att vi på bästa sätt använder våra resurser framöver. Förproduktionsarbetet löper på enligt plan, rekrytering för att stärka upp med specifik kompetens är ständigt pågående och vi ser förstås fram emot att tillsammans med vår licenspartner berätta mer om projektet. Det finns inget egenvärde i att hålla saker hemliga, så snart timing är rätt för oss och vår licenspartner ser vi fram emot att berätta – och visa mer – av Projekt Baxter. Det är, som tidigare nämnt, ett ikoniskt varumärke som i sitt DNA kännetecknas av kollaborativa upplevelser och storytelling i en expansiv värld – i en helt ny miljö jämfört med PAYDAY men med det DNA som Starbreeze excellerat i över det senaste decenniet; kooperativa multiplayerspel.

TREDJEPARTSFÖRLÄGGNING

Under kvartalet var mycket fokus, både internt och externt, på PAYDAY 3. Den del av förläggarorganisationen jobbade samtidigt på med ett flertal projekt som över kort och lång sikt kommer bidra till att öka storleken och bredden på vårt community och skapa fler intäktsströmmar för Starbreeze. I slutet av oktober lanserade vi ett spännande om än mindre projekt tillsammans med vår partner Torus Games; en bana i Epic Games spel Fortnite. En perfekt möjlighet för Torus att realisera sin spelidé och för Starbreeze att testa vattnet i den snabbt växande ekonomi som Epic bygger upp i Fortnite Islands. I början av november tillkännagavs att Melbot Studios ska utveckla “GodsTV”, ett multiplayer actionspel med förväntad release under 2026. Sist men inte minst publicerade vi framgångsrikt RyseUp Studios 1.0 version av Roboquest som under sin lanseringsvecka ökade sina dagliga aktiva användare (DAU) med över 1 000 procent till nära 100 000 på Steam® och Xbox.

ORGANISATION

Spelutveckling är i allra högsta grad en humankapitalbransch. Som bolag är det vår uppgift att se till att vi har rätt kompetens och att organisationen är ändamålsenlig för de projekt vi ska leverera. Under kvartalet har antalet anställda ökat med 9 personer, primärt nyrekrytering av specifik kompetens för utveckling av Projekt Baxter. Sedan slutet på förra året har vi även verksamhet i Storbritannien, vilket visat sig framgångsrikt i att ytterligare öka vår rekryteringsbas och möjlighet att attrahera topptalang.

I enlighet med vår strategi ser vi på våra spelsläpp över långa cykler, där en bärande pelare är att konsekvent leverera mervärde till våra kunder och skapa löpande intäkter. Även om vi förstås är nöjda med det mottagande och den försäljning PAYDAY 3 hade inför och under lanseringen, och det faktum att vi tidigt gjort recoup på vår investering i spelet, är vi också ödmjuka inför det faktum att vi har mycket hårt arbete kvar framför oss. För att göra befintliga spelare nöjda, för att attrahera nya spelare och för att leverera både på visionen för PAYDAY 3 parallellt med Projekt Baxter och våra satsningar inom tredjepartsförläggning. Det finns inga genvägar i spelbranschen, bara hårt och långsiktigt arbete.

TOBIAS SJÖGREN, VD

Webbsändning

Tid: kl. 10.00
Deltagande: För att ansluta till presentationen – klicka här.

För mer information, vänligen kontakta:

Tobias Sjögren, VD
Mats Juhl, CFO
Tel: +46 0(8) - 209 229
E-post: ir@starbreeze.com

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2023 kl. 06:45 CET.

Om Starbreeze
Starbreeze är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av PC och konsolspel till en global marknad, med studios i Stockholm, Barcelona, Paris och London. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY™ i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B.

Läs mer på www.starbreeze.com och corporate.starbreeze.com.

Åk till toppen