PRESS

Press­meddelan­den

Pressmeddelanden från Starbreeze

2024

Starbreeze ABs årsredovisning 2023

Årsredovisningen för 2023 finns idag tillgänglig på Starbreeze webbplats, corporate.starbreeze.com.

2024-04-11 15:00:00

Regulatoriskt

Kallelse till årsstämma i Starbreeze AB (publ)

Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024 klockan 13.00 i Styrelserummet, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Inregistreringen till stämman börjar kl. 12.30.

2024-04-09 09:00:00

Regulatoriskt

Juergen Goeldner utsedd till tillförordnad VD för Starbreeze

Styrelsen för Starbreeze har utsett nuvarande styrelseledamot Juergen Goeldner till tillförordnad VD för Starbreeze med omedelbar verkan. En rekryteringsprocess för en permanent VD har inletts. Juergen Goeldner har varit verksam i spelbranschen i 40 år och har haft flera ledande befattningar. Hans ...

2024-03-12 08:00:00

Regulatoriskt

Starbreeze AB (publ) Bokslutskommuniké 2023

"Starbreeze står starkt, med en stabil kassa och en balansräkning i stort sett fri från skulder. Vårt största fokus nu och framåt är PAYDAY 3."

2024-02-15 06:45:00

Regulatoriskt

Inbjudan till investerarpresentation – bokslutskommuniké 2023

Starbreeze AB kommer att offentliggöra sin bokslutskommuniké 2023 torsdagen den 15 februari kl. 06.45. Samma dag håller bolaget en webbsänd investerarpresentation kl. 10.00.

2024-02-08 14:45:00

Jürgen Goeldner föreslås som ny ordförande för Starbreeze

Pressmeddelande från Valberedningen i Starbreeze. Valberedningen i Starbreeze föreslår att Jürgen Goeldner utses till ny ordförande i styrelsen vid årsstämman i maj 2024. Som tidigare kommunicerats har Starbreeze nuvarande styrelseordförande Torgny Hellström avböjt omval.

2024-01-10 10:00:00

Regulatoriskt

Starbreeze AB meddelar förändringar i koncernledningen för att ytterligare stärka strategiskt och kommersiellt fokus

Som ett led i att accelerera Starbreeze antagna strategi för långsiktig tillväxt har bolaget anställt Egil Strunke som Chief Strategy Officer (CSO), att ingå i bolagets koncernledning och rapportera direkt till VD Tobias Sjögren. Egil Strunke kommer närmast från egna verksamheten Strunke Games och h...

2024-01-09 10:00:00

Regulatoriskt

2023

Förändring i antal aktier och röster i Starbreeze AB

I enlighet med Starbreeze bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktier av serie B. Syftet med omvandlingsprogrammet är att på sikt endast ha ett utgivet aktieslag i serie B. En sådan omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget, men påverka...

2023-12-29 14:30:00

Regulatoriskt

Starbreeze utvecklar och publicerar spel baserat på Dungeons & Dragons® IP

Starbreeze Entertainment meddelar idag att man har licensierat världens främsta rollspel – Dungeons & Dragons® – för användning i det kommande spelet Projekt Baxter. Starbreeze licensierar varumärket från Wizards of the Coast, varumärkesinnehavaren av Dungeons & Dragons® och ett dotterbolag ...

2023-12-04 16:00:00

Starbreeze AB (publ) delårsrapport juli-september 2023

PAYDAY™ 3 lanserat och har nått recoup

2023-11-16 06:45:00

Regulatoriskt

Åk till toppen