PRESS

Press­meddelan­den

Pressmeddelanden från Starbreeze

2024

Starbreeze AB meddelar förändringar i koncernledningen

Starbreeze AB (publ) meddelar två förändringar i bolagets ledningsgrupp. Som ett led i att ytterligare stärka Starbreeze har bolaget utsett André Persson som Chief Marketing Officer (CMO) med ansvar för Starbreeze förläggarverksamhet och produktmarknadsföring. Hanna Falk, tf VP Human Resources, lämn...

2024-06-07 14:00:00

Regulatoriskt

Beslut vid Starbreezes årsstämma 2024

STOCKHOLM, 15 maj 2024 – Vid årsstämman som hölls idag den 15 maj 2024 fattades nedanstående huvudsakliga beslut. För fullständig information om samtliga beslut på årsstämman hänvisas till bolagets hemsida www.starbreeze.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamman.

2024-05-15 13:50:00

Regulatoriskt

Starbreeze AB utser ny tillförordnad VD

Styrelsen för Starbreeze AB (publ) har idag beslutat att utse Mats Juhl, bolagets nuvarande CFO, till tillförordnad verkställande direktör (VD) medan rekryteringsprocessen av en permanent VD slutförs. Mats Juhl ersätter Jürgen Goeldner som till Årsstämman 2024, den 15 maj 2024, nominerats till styre...

2024-05-15 10:30:00

Regulatoriskt

Starbreeze AB (publ) delårsrapport januari-mars 2024

"PAYDAY™ 3 förbättras genom 'Operation Medic Bag'"

2024-05-14 06:45:00

Regulatoriskt

Förändring i antal aktier och röster i Starbreeze AB

I enlighet med Starbreeze bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktier av serie B. Syftet med omvandlingsprogrammet är att på sikt endast ha ett utgivet aktieslag i serie B. En sådan omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget, men påverka...

2024-04-30 14:30:00

Regulatoriskt

Starbreeze ABs årsredovisning 2023

Årsredovisningen för 2023 finns idag tillgänglig på Starbreeze webbplats, corporate.starbreeze.com.

2024-04-11 15:00:00

Regulatoriskt

Kallelse till årsstämma i Starbreeze AB (publ)

Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024 klockan 13.00 i Styrelserummet, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Inregistreringen till stämman börjar kl. 12.30.

2024-04-09 09:00:00

Regulatoriskt

Juergen Goeldner utsedd till tillförordnad VD för Starbreeze

Styrelsen för Starbreeze har utsett nuvarande styrelseledamot Juergen Goeldner till tillförordnad VD för Starbreeze med omedelbar verkan. En rekryteringsprocess för en permanent VD har inletts. Juergen Goeldner har varit verksam i spelbranschen i 40 år och har haft flera ledande befattningar. Hans ...

2024-03-12 08:00:00

Regulatoriskt

Starbreeze AB (publ) Bokslutskommuniké 2023

"Starbreeze står starkt, med en stabil kassa och en balansräkning i stort sett fri från skulder. Vårt största fokus nu och framåt är PAYDAY 3."

2024-02-15 06:45:00

Regulatoriskt

Jürgen Goeldner föreslås som ny ordförande för Starbreeze

Pressmeddelande från Valberedningen i Starbreeze. Valberedningen i Starbreeze föreslår att Jürgen Goeldner utses till ny ordförande i styrelsen vid årsstämman i maj 2024. Som tidigare kommunicerats har Starbreeze nuvarande styrelseordförande Torgny Hellström avböjt omval.

2024-01-10 10:00:00

Regulatoriskt

Åk till toppen