PRESS

Press­meddelan­den

Pressmeddelanden från Starbreeze

2023

Förändring i antal aktier och röster i Starbreeze AB

I enlighet med Starbreeze bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktier av serie B. En sådan omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att månadsvis offentliggöra upp...

2023-05-31 14:30:00

Regulatoriskt

Starbreeze offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

Den 28 april 2023 offentliggjorde Starbreeze AB (publ) (”Starbreeze” eller ”Bolaget”) att styrelsen hade beslutat om en företrädesemission av aktier av serie A och aktier av serie B om cirka 450 miljoner kronor före transaktionskostnader (”Företrädesemissionen”). Styrelsens beslut om Företrädesemiss...

2023-05-26 10:30:00

Regulatoriskt

Beslut vid extra bolagsstämma i Starbreeze AB den 24 maj 2023

Vid den extra bolagsstämman som hölls idag den 24 maj 2023 beslutades att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission.

2023-05-24 11:00:00

Regulatoriskt

Starbreeze offentliggör villkoren för sin företrädesemission om cirka 450 miljoner

Den 28 april 2023 offentliggjorde Starbreeze AB (publ) (”Starbreeze” eller ”Bolaget”) att styrelsen hade beslutat om en företrädesemission av A- och B-aktier om cirka 450 miljoner kronor före transaktionskostnader (”Företrädesemissionen”), under förutsättning av godkännande av en extra bolagsstämma ...

2023-05-23 08:30:00

Regulatoriskt

Starbreeze i förhandling om att licensiera IP för kommande spel

Starbreeze AB förhandlar om att licensiera ett IP för ett kommande spel. Spelet beräknas ha en budget för utveckling och marknadsföring som beräknas överstiga USD 45-50 miljoner inklusive de första 18 månaderna av live-service. Spelet planeras att lanseras i slutet av 2025 eller början av 2026. IP:t...

2023-05-22 07:30:00

Regulatoriskt

Starbreeze informerar om att Digital Bros har erhållit dispens från skyldigheten att lämna budpliktsbud relaterat till Starbreeze förestående företrädesemission

Den 28 april 2023 beslutade Starbreeze AB (publ) (”Starbreeze” eller ”Bolaget”) om en företrädesemission av A- och B-aktier om cirka 450 miljoner kronor före transaktionskostnader (”Företrädesemissionen”), under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 24 maj...

2023-05-16 20:56:59

Regulatoriskt

Beslut vid Starbreezes årsstämma 2023

STOCKHOLM, 11 maj 2023 – Vid årsstämman som hölls idag den 11 maj 2023 fattades nedanstående huvudsakliga beslut. För fullständig information om samtliga beslut på årsstämman hänvisas till bolagets hemsida https://corporate.starbreeze.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstaemma/.

2023-05-11 14:45:00

Regulatoriskt

Starbreeze delårsrapport januari-mars 2023

2023-05-08 07:30:00

Regulatoriskt

Förändring i antal aktier och röster i Starbreeze AB

I enlighet med Starbreeze bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktier av serie B. En sådan omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att månadsvis offentliggöra upp...

2023-04-28 14:30:00

Regulatoriskt

Kallelse till extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 maj 2023 kl. 10.00 i Celsiussalen, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Inregistreringen till stämman börjar kl. 09.30.

2023-04-28 08:30:00

Regulatoriskt

Åk till toppen