PRESS

Press­meddelan­den

Pressmeddelanden från Starbreeze

2024

Starbreeze AB (publ) Bokslutskommuniké 2023

"Starbreeze står starkt, med en stabil kassa och en balansräkning i stort sett fri från skulder. Vårt största fokus nu och framåt är PAYDAY 3."

2024-02-15 06:45:00

Regulatoriskt

Jürgen Goeldner föreslås som ny ordförande för Starbreeze

Pressmeddelande från Valberedningen i Starbreeze. Valberedningen i Starbreeze föreslår att Jürgen Goeldner utses till ny ordförande i styrelsen vid årsstämman i maj 2024. Som tidigare kommunicerats har Starbreeze nuvarande styrelseordförande Torgny Hellström avböjt omval.

2024-01-10 10:00:00

Regulatoriskt

Starbreeze AB meddelar förändringar i koncernledningen för att ytterligare stärka strategiskt och kommersiellt fokus

Som ett led i att accelerera Starbreeze antagna strategi för långsiktig tillväxt har bolaget anställt Egil Strunke som Chief Strategy Officer (CSO), att ingå i bolagets koncernledning och rapportera direkt till VD Tobias Sjögren. Egil Strunke kommer närmast från egna verksamheten Strunke Games och h...

2024-01-09 10:00:00

Regulatoriskt

2023

Förändring i antal aktier och röster i Starbreeze AB

I enlighet med Starbreeze bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktier av serie B. Syftet med omvandlingsprogrammet är att på sikt endast ha ett utgivet aktieslag i serie B. En sådan omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget, men påverka...

2023-12-29 14:30:00

Regulatoriskt

Starbreeze AB (publ) delårsrapport juli-september 2023

PAYDAY™ 3 lanserat och har nått recoup

2023-11-16 06:45:00

Regulatoriskt

Starbreeze styrelseordförande Torgny Hellström avböjer omval

Torgny Hellström har meddelat att han inte står till förfogande för omval som styrelseordförande i Starbreeze AB vid nästa årsstämma som planeras till den 15 maj 2024.

2023-11-10 08:00:00

Regulatoriskt

Förändring i antal aktier och röster i Starbreeze AB

I enlighet med Starbreeze bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktier av serie B. Syftet med omvandlingsprogrammet är att på sikt endast ha ett utgivet aktieslag i serie B. En sådan omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget, men påverka...

2023-11-01 09:30:00

Regulatoriskt

Förändring i antal aktier och röster i Starbreeze AB

I enlighet med Starbreeze bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktier av serie B. Syftet med omvandlingsprogrammet är att på sikt endast ha ett utgivet aktieslag i serie B. En sådan omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget, men påverka...

2023-09-29 14:30:00

Regulatoriskt

Beslut vid extra bolagsstämma i Starbreeze AB den 27 september 2023

Vid den extra bolagsstämman som hölls idag den 27 september 2023 beslutades i enlighet med valberedningens förslag att välja Jon Gillard och Juergen Goeldner till nya styrelseledamöter.

2023-09-27 13:45:00

Regulatoriskt

Kallelse till extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 september 2023 kl. 13.00 på Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Inregistreringen till stämman börjar kl. 12.30.

2023-09-04 08:30:00

Regulatoriskt

Åk till toppen