BOLAGSSTYRNING

Årsstämma 2024

Aktieägarna i Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024 klockan 13.00 i Styrelserummet, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Inregistreringen till stämman börjar kl. 12.30. Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit senast den 27 mars 2024.

Kallelse till årsstämma finns här.

Som aktieägare har du alltid rätt att ställa frågor till bolaget om de ämnen som tas upp och även om den ekonomiska situationen i bolaget. För att få ett ärende behandlat krävs det att man skickar in en skriftlig begäran till styrelsen senast sju veckor före årsstämman.

Kontaktuppgifter

Åk till toppen