STARBREEZE

Hållbarhet

Som spelutvecklare har Starbreeze ett ansvar för hur deras spelprodukter och bolagets spelutveckling påverkar miljön, klimatet, människan och samhället i övrigt. Vi arbetar aktivt för att säkerställa ett ansvarsfullt förhållningssätt och agerande inom den egna verksamheten samt i värdekedjan.

Verksamhetsstyrning

Hållbarhet, utifrån ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarstagande, utgör grunden i vår verksamhet. Vår vision, mission, värderingar, uppförandekod och övriga styrdokument vägleder medarbetare och chefer i det dagliga och strategiska arbetet, vilket bland annat omfattar personal och sociala frågor, mänskliga rättigheter, miljö samt antikorruption. Starbreeze ledningsgrupp ansvarar för bolagets hållbarhetsarbete, där VD är ytterst ansvarig.

Åk till toppen