HÅLLBARHET

Miljö och klimat

Spelbranschen har en relativt låg påverkan på miljö och klimat eftersom merparten av verksamheterna bedrivs digitalt och distributionen av spel främst sker via digitala kanaler. Vi har störst miljö- och klimatpåverkan i samband med serverhallars energiförbrukning samt tjänsteresor med flyg.

Serverdrift och digital distribution

Majoriteten av våra produkter säljs via nedladdning. Vi strävar efter att främja försäljning via digitala kanaler i stället för fysisk försäljning i butik, då digital hantering medför en minskad klimatpåverkan. Serverdrift och hårdvara innebär en miljö- och klimatpåverkan, och företaget följer aktivt utvecklingen av mer klimatvänliga serverhallar och andra lösningar i syfte att minimera företagets negativa miljö- och klimatavtryck.

Tjänsteresor

Vi eftersträvar, när så är möjligt, att fysiskt resande och sammankomster ersätts med digitala alternativ, såsom digitala konferenser och möten. Under 2022 togs en policy för tjänsteresor fram i syfte att säkerställa ett så hållbart resesätt som möjligt för våra anställda. I policyn framgår bland annat att transportmedel med minsta möjliga klimatpåverkan ska prioriteras. Utmaningen för oss ligger främst i flygresorna till USA, där de flesta globala mässorna och fysiska konferenserna för spelutveckling äger rum.

Lokaler

Starbreeze hyr samtliga lokaler vilket medför begränsad möjlighet till påverkan och kontroll över exempelvis andel förnybar el, avfallshantering och återvinningsmöjligheter. Vi för en aktiv dialog med våra hyresvärdar i syfte att säkerställa så miljö- och klimatvänliga lokaler med tillhörande tjänster som möjligt.

Åk till toppen