BOLAGSSTYRNING

Styrelse

Juergen Goeldner

Juergen Goeldner

Styrelseordförande sedan 2024, styrelseledamot sedan 2023

Född: 1953

Utbildning: Studier i utbildning och psykologi vid tyska universitetet i Darmstadt

Huvudsaklig sysselsättning:
Juergen är tysk medborgare och har tillbringat 40 år i spelbranschen och har haft flera ledande befattningar. Hans senaste var som VD för Focus Home Interactive. Juergen är idag affärskonsult och investerare.

Andra uppdrag: Inga övriga uppdrag.

Innehav i bolaget: För uppdaterat ägande, se tabellen nedan.

Juergen är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Anna Lagerborg

Anna Lagerborg

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1966

Utbildning: Fil.kand. i systemvetenskap.

Huvudsaklig sysselsättning: Anna arbetar idag med executive search och affärsutveckling på Safemind, ett rekyteringsföretag specialiserat inom tech och digitalisering. Anna har en lång bakgrund av att leda tech-organisationer bland annat från NetEnt där hon varit utvecklingschef och ingått i koncernledningen och från Hemnet där hon varit CTO, tillförordnad vd och vice vd.

Andra uppdrag:

Innehav i bolaget: För uppdaterat ägande, se tabellen nedan.

Anna Lagerborg är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Thomas Lindgren

Thomas Lindgren

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1971

Utbildning: Dubbel Master of Science i Finance och Managerial Accounting, Stockholm School of Economics.

Huvudsaklig sysselsättning: Investerare, mentor och flertalet styrelseuppdrag. Tidigare exekutiva befattningar på Fatshark, Goodbye Kansas Game Invest och ISD. Tidigare CEO på Glorious Games (Stardoll) och Gamefederation. Grundare av Wanderword, Northify, TNTX och BIFAB.

Andra uppdrag: Styrelseordförande Wanderword, Ecobloom, Northify och BIFAB. Ledamot i Rahms Städ.

Innehav i bolaget: För uppdaterat ägande, se tabellen nedan.

Thomas Lindgren är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Christine Rankin

Christine Rankin

Styrelseledamot sedan 2023

Född: 1964

Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholm Universitet

Huvudsaklig sysselsättning: Christine har tidigare varit auktoriserad revisor och delägare på PwC och har sedan 2014 haft ledande positioner på flera bolags ekonomiavdelningar, senast som Senior VP Corporate Control på Veoneer Inc.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Coinshares International Ltd, Orexo AB (publ), 4C Group AB (publ) samt Bonesupport AB (publ).

Innehav i bolaget: För uppdaterat ägande, se tabellen nedan.

Christine Rankin är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Jon Gillard

Jon Gillard

Styrelseledamot sedan 2023

Född: 1966

Utbildning: Studier i fysik, kemi och matematik på Oxford Brookes University

Huvudsaklig sysselsättning:Jon är brittisk medborgare och har varit 36 år i spelbranschen där han har haft flera ledande befattningar inom Games Workshop Group Plc. Jon är nu affärskonsult, investerare och mentor.

Andra uppdrag: Inga övriga uppdrag.Styrelseledamot och ordförande.

Innehav i bolaget: För uppdaterat ägande, se tabellen nedan.

Jon Gillard är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Ägande styrelse och ledning

Styrelsens uppgifter

Styrelsen bär det yttersta ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets verksamhet, som ska ske i bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Åk till toppen