OM OSS

Spel­utvecklings­processen

En holistisk spelutveckling med upplevelsen i fokus.

Spel­utvecklings­organisa­tionen

Under 2022 har den stora majoriteten av vår studio tillsammans med externa aktörer arbetat fokuserat med PAYDAY 3, medan ett mindre antal medarbetare arbetat med pitchar för framtida potentiella speltitlar och IP:n. Utvecklingsprocessen har under året tydliggjorts för att hitta ett gemensamt arbetssätt, där det stora målet är att få den stora organisationen som arbetar i utvecklingen av ett spel att arbeta än mer sammansvetsat och där alla beslut som tas längs vägen görs med spelarnas upplevelse i fokus.

Produktions­metod

Ramverket för spelutvecklingen bygger på en tydlig fördelning av roller i utvecklingsprocessen där leveransmål sätts upp för respektive roll i respektive fas. Inom ramen för målen i respektive utvecklingscykel främjas kreativitet genom ett holistiskt synsätt på utvecklingsarbetet där alla processer utgår från spelaren och spelupplevelsen.
Starbreeze arbetssätt har varit, och är fortfarande dynamiskt med tvärfunktionella grupper som ställer höga krav på interaktivitet och samarbetsförmåga. Men genom att tydligt sätta mål om leverans i alla stadier av spelutvecklingen i alla arbetsgrupper skapas ett fokuserat arbete där respektive yrkesroll får stort ägandeskap och möjlighet att arbeta med det man gör bäst och helst. Genom ett strategiskt ledarskap hålls projektet tydligt samman och spelvisionen intakt.

Våra medarbetare

Engagemang är sprunget ur frihet, kreativitet och delaktighet. För att växa som företag är det en förutsättning att vi stödjer varje enskild medarbetare i att växa och utvecklas hos Starbreeze. Genom handling skapas kultur.

Åk till toppen