OM OSS

Marknads­översikt

Den globala spelmarknaden fortsätter uppvisa långsiktigt stark tillväxt, med nära 3,5 miljarder spelare vid utgången av 2023. Totalt uppgick marknaden till 184 miljarder dollar under 2023, fördelat på PC-, konsol- och mobilspel.

Under 2023 fortsatte den globala marknaden för spel att växa i takt med att efterfrågan på interaktiva underhållningsupplevelser ökade. Marknaden för PC-spel ökade med 5,3 procent och marknaden för konsolspel växte med 1,7 procent. För andra året i rad krymper marknaden för mobilspel men den står fortfarande för 49 procent av marknadens totala omsättning.

Tillväxt

Analysföretaget Newzoo uppskattar att marknaden kommer fortsätta växa med en CAGR om drygt fyra procent mellan 2023-2026, och marknadsvärdet förväntas då uppgå till 205,4 miljarder dollar.

Starbreeze produkter säljs via digitala plattformar som Steam, Playstation Store, Xbox Game Store, Epic Games Store samt genom fysiska återförsäljare. Geografiskt är Nordamerika och Europa de största marknaderna för våra spel och står tillsammans för drygt 70 procent av Starbreeze intäkter

Trender

Spelindustrin och marknaden är expansiv och snabbt föränderlig. De drivande marknadstrenderna utvecklas och påverkas löpande av teknologiska framsteg, förändrade spelvanor hos konsumenter och strukturella skiften i branschens sammansättning.

Ett urval av de marknadstrender som påverkar vår verksamhet presenteras här;

Generativ AI

Generativ AI används idag inom spelindustrin i allt från förproduktionsprocesser, för att generera texturer och innehåll, skapa dynamiska och varierande spelmiljöer samt karaktärsdesign och animering. Enligt undersökningar förväntas generativ AI öka den generella kvaliteten på spel samt förkorta produktionstider, men däremot inte i samma utsträckning minska kostnader eller lätta branschens talangbrist.


För Starbreeze

Vi använder idag generativ AI primärt i förproduktionsarbetet för våra olika projekt. Möjligheten att snabbt visualisera och kommunicera en visuell riktning eller ett designspår förkortar tiden mellan förproduktion och produktion. Starbreeze undersöker möjlighet att i framtiden använda generativ AI för processuell generering av både kommersiellt såväl som användargenererat innehåll.

Branschkonsolidering

Spelbranschen har under många år känne-tecknats av en konsolideringstrend, där större och större koncerner koncentrerar antalet studios, förläggare och distributörer under en ägare. Ett exempel på denna trend är den svenska underhållningskoncernen Embracer samt Microsofts förvärv av Bethesda Softworks och spelkoncernen ActivisionBlizzard och därigenom globala varumärken som Fallout, Call of Duty, Warcraft och Candy Crush.


För Starbreeze

En koncentration av varumärken och större studios hos ett fåtal aktörer kan bidra till att utrymmet för spel från mindre, fristående, studios minskar. Att vara både spelutvecklare och förläggare ger Starbreeze en möjlighet att genom vår tredjepartsförläggning hjälpa studios nå ut med sina spel till en bredare publik och community bland annat genom Starbreeze Nebula.

Co-op & UGC

Spel som uppmuntrar spelare att spela tillsammans – genom att lösa problem, bygga eller skapa – växer sig alltmer populära. Minecraft och Roblox låter spelare bygga sina egna världar eller till och med skapa sina egna spel från grunden och Fornite-skaparen Epic Games har under 2023 släppt en särskild version av sin spelmotor Unreal Engine för att låta spelare skapa både banor och designa hela spel baserade på varumärket Fortnite.


För Starbreeze

Vi tror på spel som en social upplevelse som förenar människor. Starbreeze nisch ligger inom kooperativa multiplayerspel med en stark koppling till community. Historiskt har användargenererat innehåll (UGC) var en betydande del i att driva framgången för våra titlar och vi ska även i framtiden vara med och utveckla och flytta gränserna för användargenererat innehåll.

Värdekedjan

Spelutvecklingens består av ett antal moment och aktiviteter som bidrar till värdeskapande i slutprodukten. Det inkluderar aktiviteter från IP-ägare, utvecklare, förläggare och återförsäljare.

Åk till toppen