AKTIEN

Om­vandling av aktier

A-aktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till B-aktier. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal A-aktier som ska omvandlas till B-aktier samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka A-aktier omvandlingen avser, ska göras till Bolaget. Bolaget skall anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

Om dina aktier är direktregistrerade skriver du till Starbreeze AB och begär att få omvandla A-aktier till B-aktier. Är dina aktier förvaltarregistrerade eller ligger i en kapitalförsäkring, ber du din förvaltare eller försäkringsföretag att omvandla dina aktier åt dig. Läs mer i Frågor och Svar länkad nedan.

Ladda ner anmälningsformulär här: Anmälningssedel Starbreeze AB omvandling

Anmälan ska undertecknas och skickas till:
Starbreeze AB
Att: Investor Relations
Box 7731
103 95 Stockholm.

Eftersom vi behöver undertecknad anmälan i original går det inte att skicka anmälan med e-post. Skicka även en kopia på anmälan till din bank eller fondkommissionär så att de är förberedda på bytet av aktier på ditt VP-konto.

Se de vanligaste frågorna och svaren här: Till investerar Q&A

Åk till toppen