OM OSS

Strategi & affärs­modell

Vi ska utveckla och förlägga spel som skapar värde och intäktsströmmar bortom spelupplevelsen – och erbjuda mer Starbreeze, till fler spelare. Genom att förflytta oss högre upp i värdekedjan för spelutveckling samtidigt som vi expanderar upplevelser bortom spelprodukter ska vi skapa både kort- och långsiktigt värde för våra intressenter.

Starbreeze strategi kretsar kring det vi är bäst på; kooperativa spelupplevelser med ett starkt fokus på community. Vår verksamhet är indelad i tre huvudsakliga områden för att bygga värde och tillväxt; Studio (bygger spel på egna eller licensierade varumärken), Publishing (agerar förläggare för våra egna samt externt utvecklade spel) samt Franchise för att bygga, förstärka och lyfta våra varumärken.

Vi har en framgångsrik historia av att utveckla spel med starka varumärken i nära relation med spelarbasen. För oss är det centralt att bygga långsiktigt och starkt spelarengagemang genom kontinuerligt leverera nytt innehåll av hög kvalitet samt möjliggöra samskapande i nära interaktion med vårt community.

Vår strategi utgår ifrån fyra centrala pelare;

Developing Games, IP and Beyond

Vi är experter på att skapa actionspäckade spelupplevelser med lång livslängd för dedikerade spelare. Vår skickliga studio skapar karaktärer och berättelser som engagerar men även skapar förutsättningar för att ta varumärken bortom själva spelet och skapa nya upplevelser, kundytor och intäkter.

A Co-Creating Community

Att ge utrymme för ett entusiastiskt community som tydligt får bidra till spelupplevelsen är ett kraftfullt verktyg för att bygga engagemang och stärka relationen mellan spelare, spel och bolag. Idag innefattar medskapande (co-creation) såväl modding av spelen, streamers och influensers samt cosplay.

Games as a Service

Vi ska utveckla spel som engagerar och som levererar värde även flera år efter lansering. Redan tidigt i spelutvecklingen sätts en plan för hur respektive spel ska uppdateras efter lanseringen: i vilken takt DLCs och tilläggsköp ska lanseras för att förstärka spelupplevelsen. Utöver tillägg till att spela arbetar vi aktivt för att stärka långsiktiga relationer med kunderna – för såväl egna som licensierade varumärken.

The Place to Be

Vi vill erbjuda den bästa och mest inspirerande studion att arbeta i för spelutvecklare från hela världen. Det är Starbreeze yttersta ambition och vi når dit genom en kultur där vi jobbar som ett team. En kultur och studio där medarbetare ges möjlighet att utvecklas och som hanterar en balans mellan yrkes­ och privatliv. Det är så Starbreeze bygger de bästa spelupplevelserna på lång sikt.

Vår verksamhet, strategiska pelare, hörnstenar för spelutveckling och de värderingar vi strävar mot i organisationen är nära sammankopplade och bildar tillsammans grundvalarna för en stark och framgångsrik organisation. Vi har en tydlig ram och modell för att både uppnå våra mål och för att skapa en hållbar och motiverande arbetsmiljö.

Tydligt strategiskt fokus

Vi ska utöka vår spelportfölj med fler titlar baserade på starka varumärken; antingen egenutvecklade likt PAYDAY, förvärvade eller licensierade som Dungeons & Dragons® för vårt kommande spel med kodnamnet Baxter. Kombinationen av varumärken ger en fördelaktig riskprofil för respektive titel och genom vår Games as a Service-modell levererar vi kontinuerliga uppdateringar av innehåll och funktionalitet över lång tid. Målet är att senast 2028 har tre egna titlar på marknaden, alla med samma grundläggande affärsmodell.

Sedan ett par år tillbaka har Starbreeze återstartat den förläggarverksamhet som historiskt varit en framgång. Genom att förlägga ett fåtal utvalda spel som följer våra hörnpelare kan vi nyttja vår interna kompetens och samtidigt dra nytta av den upparbetade spelarbas och community som existerar runt Starbreeze spel. Vid årets utgång fanns fyra externa titlar kontrakterade för förläggartjänster.

En utökad spelportfölj med starka IP:n skapar förutsättningar för ett fortsatt växande community där medlemsplattformen Starbreeze Nebula kommer att vara en viktig plattform för marknadsföring och direktkommunikation med spelarbasen, men framför allt ett sätt att skapa mervärde för våra kunder genom olika tjänster och samverkan.

Åk till toppen