STARBREEZE

Hållbarhet

Onlinedatorspelsektorn växer snabbt och som spelutvecklare har vi ett ansvar för hur våra produkter och bolagets verksamhet påverkar miljön, klimatet, människan och samhället i övrigt. Vi arbetar aktivt för att säkerställa ett ansvarsfullt förhållningssätt och agerande inom den egna verksamheten samt i värdekedjan.

Hållbarhet för Starbreeze

Som ett av Sveriges äldsta spelutvecklingsbolag är vår ambition att bidra till en hållbar digital tillväxt och digital innovation. Starbreeze har växt till ett bli en ledande aktör i branschen och byggt upp ett starkt community inom spelvärlden, vilket gör att det ligger ett ansvar på oss att bedriva en sund och ansvarsfull verksamhet. Arbetet som bedrivs bygger på en transparent och ärlig dialog med både interna och externa intressenter, där tillit är avgörande i allt vi gör. Vår ambition är att bedriva en verksamhet som är medveten om sin påverkan på miljö och människor, och ständigt sträva efter att bli bättre.

Våra beteenden:

Engagemang är sprunget ur frihet, kreativitet och delaktighet. För att växa som företag är det en förutsättning att vi stödjer varje enskild medarbetare i att växa och utvecklas hos Starbreeze. Genom handling skapas kultur. På Starbreeze arbetare vi utifrån följande beteenden:

Smarter Together

Vi använder våra olika erfarenheter, kompetenser och bakgrunder för att nå bästa möjliga resultat.

Learn & Develop

Vi lär oss genom våra misstag – att ge och få feedback är en del av vår dagliga rutin.

Accountability

Vi är engagerade och håller oss själva och andra ansvariga för att leverera fantastiska resultat.

Enabling Creativity

Genom nöje, passion och kreativitet utforskar vi nya idéer och möjligheter.

Vårt bidrag

Starbreeze stödjer Agenda 2030 och dess holistiska sätt att se på hållbar utveckling. För vår verksamhet har sex globala mål identifierats där vi ser att vi har ett stort ansvar men också möjligheten till att bidra. Målen ger oss en bra indikator på hur vårt arbete kan vara en del av en positiv utveckling även ur ett globalt perspektiv.

Åk till toppen