HÅLLBARHET

Whistle­blowing

För att upprätthålla våra kulturella värderingar och att möta hög professionell och etisk standard under hela vår dagliga verksamhet, har vi implementerat ett rapportsystem i enlighet med EU:s nya whistleblower-direktiv där alla som kommer i kontakt med Starbreeze anonymt kan varna om förekomsten av beteende eller situationer som inte går i linje med Starbreeze Code of Conduct, och/eller tillämpade lagar genom att fylla i en rapport i vår whistleblower-länk.

Åk till toppen