INVESTOR RELATIONS

Utdelning & utdelnings­policy

Starbreeze avser att använda det kassaflöde som genereras för att finansiera fortsatt utveckling och tillväxt av verksamheten och därmed inte lämna utdelning de närmaste åren.

  • Ingen utdelning delades ut till aktieägarna för räkenskapsåren 2014 till 2021.

  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning (0) lämnas för räkenskapsåret 2022.
Åk till toppen