HÅLLBARHET

Miljö och klimat

Spelbranschen har en relativt låg påverkan på miljö och klimat eftersom merparten av verksamheterna bedrivs digitalt och distributionen av spel främst sker via digitala kanaler. Vår största miljö­ och klimatpåverkan sker i samband med serverhallars energiförbrukning samt tjänsteresor med flyg.

Serverdrift och digital distribution

Majoriteten av våra produkter säljs via nedladdning. Vi strävar efter att främja försäljning via digitala kanaler i stället för fysisk försäljning i butik, då digital hantering kan ge en lägre klimatpåverkan i form av minskad förbrukning av råvaror. Serverdrift och hårdvara innebär en miljö­ och klimatpåverkan, och Starbreeze följer aktivt utvecklingen av mer klimatvänliga serverhallar och andra lösningar i syfte att minimera sin miljöpåverkan.

Tjänsteresor

Vi eftersträvar, när så är möjligt, att fysiskt resande och sammankomster ersätts med digitala alternativ, såsom digitala konferenser och möten. Under föregående år togs en policy för tjänsteresor fram i syfte att säkerställa ett så hållbart resesätt som möjligt för våra anställda. I policyn framgår bland annat att transportmedel med minsta möjliga klimatpåverkan ska prioriteras och att kollektivtrafik ska väljas då det oftast är det mest effektiva alternativet, både ur ett finansiellt och miljömässigt perspektiv. Utmaningen ligger främst i flygresorna till USA, där de flesta globala mässorna och fysiska konferenserna för spelutveckling äger rum. 

Lokaler

Starbreeze hyr samtliga lokaler vilket medför begränsad möjlighet till påverkan och kontroll över exempelvis andel förnybar el, avfallshantering och återvinningsmöjligheter. Vi för en aktiv dialog med våra hyresvärdar i syfte att säkerställa att miljö­ och klimatvänliga lokaler med tillhörande tjänster som möjligt. Vi har lokaler runt om i världen, där det största kontoret är i Stockholm och där över 80 procent av våra medarbetare arbetar.

Energiförbrukning och utsläpp

Starbreeze arbetar för att kontinuerligt minska sin miljöpåverkan och har under 2023 påbörjat en kartläggning av bolagets energiförbrukning och koldioxidutsläpp. I årets rapport har bolagets lokaler inkluderats i beräkningarna, där över 80 procent av bolagets medarbetare är baserade. Totalt uppgick Starbreeze energiförbrukning till 507 033 kWh, motsvarande 992 kg koldioxidutsläpp[1]. All el som köps in till fastigheten är producerad med vindkraft och är därmed 100 procent fossilfri.

[1] Data för energiförbrukning och koldioxidutsläpps tillhandahålls utav fastighetsägaren och är beräknade utifrån antal kvadratmeter som Starbreeze hyr.

ENERGIFÖRBRUKNING1

2023 

Total energiförbrukning, kWh

507 033

-    Varav El

488 655

-    Varav Värme

18 378

-    Varav Kyla

-

Andel icke förnybar el, %

-

Andel förnybar el, %

100

1 Avser för 2023 endast bolagets huvudkontor i Stockholm, Sverige

Åk till toppen