MARKNADSÖVERSIKT

Värde­kedjan

Spelutvecklingens består av ett antal moment och aktiviteter som bidrar till värdeskapande i slutprodukten. Det inkluderar aktiviteter från IP-ägare, utvecklare, förläggare och återförsäljare.

IP-ägare

Den aktör som äger den immateriella rättigheten till ett varumärke som används i ett spel.

Starbreeze äger alla rättigheter till PAYDAY-varumärket och har licenseriat Dungeons & Dragons® från Wizards of the Coast/Hasbro.

Utvecklare

Arbetar med att skapa och utveckla spel. Sammansättning och storlek på team varierar kraftigt beroende på speltyp och fas.

Starbreeze har cirka 150 spelutvecklare i olika roller fördelade på utveckling av PAYDAY 3, Projekt Baxter samt pitchar för framtida speltitlar och varumärken.

Förläggare

Förläggarens roll varierar men kan inkludera att exempelvis finansiera spelutvecklingen, kvalitetskontrollera produktionen samt primärt distribuera och marknadsföra spelet till återförsäljare och slutkund.

Starbreeze agerar förläggare för PAYDAY 2 på PC, har ett delat ansvar för PAYDAY 3 tillsammans med Plaion samt agerar förläggare åt andra studios genom tredjepartsförläggning – vid slutet av året fanns fyra spel kontrakterade.

Distributörer & återförsäljare

Fysiska distributörer

Fysiska distributörer agerar mellanhänder mellan spelutvecklare och konsumenter genom att hantera lagring, transport och distribution till återförsäljarledet av fysiska spelprodukter.

Digitala distributörer

(ex. Steam, Xbox Game Pass, Epic Games Store, Playstation Store) 

Återförsäljare

Återförsäljare av företrädesvis fysiska spelprodukter, ex. Amazon, Walmart, GameStop, Elgiganten.

3,3 miljarder spelare
globalt

Spel­utvecklings­processen

En holistisk spelutveckling med upplevelsen i fokus.

Åk till toppen