OM OSS

Vår verksamhet

Studio

Starbreeze Studios består av cirka 150 medarbetare fördelade inom olika produktionsdiscipliner. Under 2023 har majoriteten av de anställda arbetat med utvecklingen av PAYDAY 3 samt utvecklingen av Dungeons & Dragons®-projektet Baxter. Ett mindre antal medarbetare arbetar med införsäljningsmaterial för framtida potentiella spel och varumärken.

Ramverket för spelutvecklingen bygger på en tydlig fördelning av roller i utvecklingsprocessen där leveransmål sätts upp för respektive roll i respektive fas. Inom ramen för målen i respektive utvecklingscykel främjas kreativitet genom ett holistiskt synsätt där alla processer utgår från spelaren och spelupplevelsen. Starbreeze arbetssätt har varit, och är fortfarande, dynamiskt med tvärfunktionella grupper som ställer höga krav på interaktivitet och samarbetsförmåga. Genom att tydligt sätta mål om leverans i alla stadier av spelutvecklingen i alla arbetsgrupper skapas ett fokuserat arbete där respektive yrkesroll får stort ägandeskap och möjlighet att arbeta med det man gör bäst och helst. Genom ett strategiskt ledarskap hålls projektet tydligt samman och spelvisionen intakt.

Publishing

Starbreeze Publishing-avdelning består av cirka 20 medarbetare med fokus på spelutgivnings- och förläggarprocessen. Under 2023 har majoriteten av de anställda arbetat med lanseringen av PAYDAY 3, förberedande arbete för Projekt Baxter samt i rollen som tredjepartsförläggare för bland annat Roboquest och The Tribe Must Survive.

Avdelningen spelar en central roll i att säkerställa och hantera olika aspekter av ett spels lansering och distribution, med produktansvariga för respektive speltitel. Teamet jobbar nära produktionen i Studio samt med partners, och ansvarar för strategisk och kreativ planering och genomförande av marknadsföringskampanjer och dataanalys. I Publishing ingår Community-teamet som spelar en avgörande roll i att forma spelupplevelsen bortom själva spelet. Genom att främja och bidra till en positiv och engagerad gemenskap leder det till spelens långsiktiga framgång samt fungerar som en länk mellan den utveckling som sker i Studio och vårt community.

Franchising

Vi på Starbreeze är har en passion för att berätta historier på många olika sätt. Vi strävar alltid efter att förnya och förbättra upplevelsen genom olika format och partnerskap. Genom att både licensiera ut våra varumärken, och integrera andras i våra spel, kan vi tillfredsställa vårt community med mer av det de älskar.

Starbreeze Franchise-avdelning är ansvarig för att vårda, stärka och expandera våra varumärken till nya upplevelseområden inklusive film och tv, nya spelgenrer och samarbeten med partners för merchandise-produktion och varumärkesbyggande aktiviteter. Affärsutvecklingsansvariga identifierar och förhandlar om nya möjligheter och partnerskap för att öka våra varumärkens räckvidd och publik. Franchise-teamet samarbetar med övriga bolagsfunktioner för att fatta beslut och initiera projekt som långsiktigt stärker våra varumärken.

Starbreeze Nebula

Nebula är navet som förbinder vårt community med våra spel, och våra spela med varandra. Genom plattformen strävar vi efter att skapa ett aktivt och engagera community runt våra spel – och leverera värde till våra spelare.

Åk till toppen