OM OSS

Våra med­arbetare

Engagemang är sprunget ur frihet, kreativitet och delaktighet. För att växa som företag är det en förutsättning att vi stödjer varje enskild medarbetare i att växa och utvecklas hos Starbreeze. Genom handling skapas kultur.

Starbreeze är beroende av medarbetarnas kreativitet, kunskap och engagemang för att kunna skapa fantastiska upplevelser för spelare, community och bidra till lönsam och hållbar tillväxt. Vi erbjuder stimulerande utmaningar och en öppen och kreativ arbetsplats med drivna medarbetare i en multinationell och mångkulturell miljö.

Huvudkontoret finns i Stockholm där majoriteten av bolagets medarbetare är anställda. Vi har studios i Stockholm, Paris, Barcelona och London. Verksamheten växer för att kunna accelerera utvecklingen av flera spel för PC och konsol. Totalt finns drygt 30 olika nationaliteter representerade på Starbreeze.

Samarbete och interaktion centralt

Starbreeze är en organisation där medarbetarna tar ansvar och möter utmaningar genom samarbete och interaktion inom hela produktutvecklingen. Vi arbetar utifrån en modell där varje specialistområde eller disciplin ansvarar för sin kompetens genom samtliga produkter och säkrar detaljer och löser designuppgifter genom samlad expertis. Detta görs i tvärfunktionella grupper genom fokus på problemlösning där kvalitet är högt prioriterat. Modellen tar vara på den seniora utvecklingsexpertisen i bolaget på bästa sätt och ger samtidigt tillgång till den fingertoppskänsla hos de unga utvecklarna som lever mitt i produktens användarbas.

På Starbreeze har vi stor erfarenhet av att erbjuda en digital arbetsplats men ser också hur det fysiska mötet är nödvändigt för framgångsrika kreativa processer.

Starbreeze – för ett utvecklande och hållbart yrkesliv

Vi ska erbjuda en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. Vi utvärderar löpande insatser inom arbetsmiljöområdet för att ständigt förbättra det dagliga arbetsmiljöarbetet. Bevakning och utveckling av arbetsmiljön ska utgöra en naturlig del i alla verksamheter inom företaget och medarbetarna ska inte bara veta vilka risker som kan finnas, utan också kunna undvika samma risker.

På Starbreeze arbetar vi löpande med mångfald, jämställdhet och utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare. Arbetet har hög prioritet bland alla ledare och jämställdhetsfrågor beaktas och bedrivs i det dagliga arbetet. Det finns tre grundläggande mål för Starbreeze jämställdhetsarbete:

  • Alla medarbetares kompetenser ska utvecklas och tas till vara på
  • Alla medarbetare ska ges samma arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter
  • Alla medarbetare ska ges samma möjligheter att kunna kombinera arbete med familjeliv

Starbreeze attraherar, behåller och motiverar anställda genom att använda korrekta och rättvisa ersättnings- och förmånsvillkor. Löner sätts individuellt med hänsyn till tjänstens art och komplexitet samt medarbetarnas kvalifikationer och arbetsinsats. Ersättning och förmåner är i linje med gällande arbetsrätt och kollektivavtal.

Bolags­styrning

För Starbreeze är god bolagsstyrning grunden för att upprätthålla en förtroendefull relation med aktieägare, anställda och andra intressenter.

Åk till toppen