STARBREEZE

Företrädesemission 2023

Starbreeze beslutar om företrädesemission om 450 MSEK, under förutsättning av godkännande av en extra bolagsstämma, för att accelerera tillväxtinitiativ och stärka balansräkningen.

Tobias Sjögren, VD för Starbreeze kommenterar i samband med offentliggörandet:
“Vi är glada över att gå ut med denna transaktion som kommer göra det möjligt för oss att accelerera genomförandet av vår tillväxtstrategi. Vi är glada över det starka stödet från våra största aktieägare genom tecknings- och garantiåtaganden, där Digital Bros, utöver sitt stöd för Företrädesemissionen, även har åtagit sig att konvertera sitt utestående konvertibellån till B-aktier. Med en renare balansräkning och nettokassa kan vi fullt ut fokusera på tillväxt och värdeskapande – för våra spelare och våra aktieägare.”

 

Här finner du prospekt och anmälningssedlar för Företrädesemission 2023.

Preliminär tidplan för Företrädesemission 2023

26 maj 2023

Sista dagen för handel med Starbreeze-aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

26 maj 2023

Planerat offentliggörande av prospektet

16 juni 2023

Planerat offentliggörande av tilläggsprospekt

30 maj 2023

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, dvs innehavare av aktier som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen

1-15 juni 2023

Handel i teckningsrätter

1-20 juni 2023

Teckningsperiod

1-27 juni 2023

Handel i BTA:er (betalt tecknad aktie)

21 juni 2023

Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

 

Åk till toppen